Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları
 • İçeriği ve/veya Hizmeti ya da bunların herhangi bir kısmını burada açıklanandan farklı bir şekilde kopyalama, ifşa etme, değiştirme, işleme, yeniden formatlama, görüntüleme, dağıtma, lisans verme, yayma, satma, yerine getirme, transfer etme, bunlara hiperlink sağlama, tersine mühendislik işlemi yapma ya da parçalara ayırma ya da İçeriği ve/veya hizmetleri ya da herhangi bir parçasını burada belirtilenden farklı bir şekilde kullandırma içerik” ve/veya hizmetten hiperlinkler sağlama ya da yaratma;

 • DATAPROSES ana sayfasını kopyalama ya da hizmetinin ya da İçeriğin herhangi bir kısmının çevresinde ayrı bir çerçeve oluşturma;

 • Hizmet ya da içeriği herhangi bir ticari amaçla kullanma;

 • Hizmeti ve hizmet aracılığıyla ulaşılan herhangi bir bilgiyi yasadışı amaçlarla kullanma;

 • Müstehcen, pornografik, tehdit edici, ırkçı, bölücü, küçük düşürücü, milli güvenliğe aykırı, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı, üçüncü kişileri tahkir edici, teşhirci, uygunsuz, güven sarsıcı ya da başka herhangi bir surette yasa dışı olan herhangi bir mesaj, bilgi ya da resmi yayınlamak, yüklemek ya da iletmek için hizmeti kullanma;

 • Gizlilik hakları dahil, başkalarının haklarını taciz etme, tehdit etme, bir başkasını taklit etme ya da başka bir şekilde ihlal etme;

 • Diğer kullanıcıların hizmeti ya da başka herhangi bir web sitesini kullanmasını ve bunlardan faydalanmasını engellemek amacıyla başka bilgisayarları hack’leme, aşırı trafik taleplerinde bulunma, probe ya da port scan yapmak, virüs, mail bomb, chain letters ya da piramit şemaları bulaştırma;

 • Mevzuata aykırı şekilde diğer kişilerin kişisel bilgilerini toplama ve işleme;

 • Ürün ya da Hizmet satışı için reklam yapma ya da teklifte bulunma;

 • Telif hakkı dahil başkalarının fikri mülkiyet haklarını ihlal etme;

 • Hizmetin kullanıcıları hakkında bilgi toplamak ya da yetkisiz ya da izinsiz olarak junk ya da bulk (“spam” olarak da bilinen) e-mail göndermek ya da başka bir şekilde dağıtmak amacıyla hizmeti kullanma;

 • Kendi münhasır ve mutlak takdirimize göre uygunsuz ya da kabul edilemez olduğunu ya da marka ve itibarımıza zarar verme olasılığı bulunduğunu düşündüğümüz bir şekilde, hizmeti ya da içeriği kullanma;

 • Başka birinin hizmete ya da içeriğe erişiminizi kullanmasından kaynaklanmış olsa bile, hizmetin ya da içeriğin kötüye kullanımına;

İlişkin sorumluluk kullanıcıya ait olacaktır.


DATAPROSES sitesinin veya kiralanan sunucunun virüs veya diğer zararlı kodlardan arınmış olacağını da garanti etmez. Bu hususlarda gerekli tedbirleri almak sizin sorumluluğunuzdadır.

DATAPROSES iş bu internet sitesinin aralıksız ve hatasız bir şekilde çalışacağını veya faaliyette bulunacağını garanti etmez.

DATAPROSES; kullanıcının ya da üçüncü kişilerin hizmete ilişkin olarak koyduğu ya da koymaya çalıştığı herhangi bir materyali silme, çıkarma, değiştirme ya da reddetme, hizmete erişiminizi bloke etme ya da durdurma ve bu Hüküm ve Koşulların herhangi bir şekilde ihlalini engellemek ya da gidermek için gerekli gördüğü diğer her türlü tedbiri alma hakkı saklıdır.

Bu internet sitesinin Kullanımı Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup, kullanımından kaynaklanan veya yukarıda açıklanan her türlü ihtilafı çözmeye Ankara Merkez Mahkemeleri ve Ankara İcra Daireleri yetkilidir.

Bu yayın, DATAPROSES’ in izni olmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz, ticari bir amaçla kaynak gösterilmek suretiyle kullanılamaz ve hiçbir format altında bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.